Serdecznie zapraszamy do udziału w przeglądach

XXV PRZEDNÓWKA W POLANACH

Niżej zapoznajemy Państwa z programem i regulaminem imprezy !

 

  


     

ZAPRASZAMY DO KOŚCIELISKA!!!

 

PROGRAM :

Program „XXV Przednówka w Polanach” – 6-7.05.2017 r.
Miejsce: Dom Ludowy w Kościelisku

Sobota 6.05.2017 r.
20.00- Zabawa Góralska – Dom Ludowy w Kościelisku

Niedziela 7.05.2017 r.
11.00 - Msza św. w kościele parafialnym w Kościelisku
12.00 – paradny przejazd zaprzęgów konnych wraz z uczestnikami przez wieś pod Dom Ludowy w Kościelisku
12.45 - oficjalne otwarcie „XXV Przednówka w Polanach” w Domu Ludowym w Kościelisku
13.15 - przeglądy regulaminowe śpiewu obrzędu weselnego, gry na instrumentach pasterskich, śpiewu pasterskiego i muzyk góralskich
15.00 - wręczenie Nagród Wójta Gminy Kościelisko za całokształt działalności w dziedzinie kultury
15.30 – występ dziecięcego zespołu regionalnego „Polany” z Kościeliska
16.00 – otwarcie wystawy „Prymiści z Polon”
16.15 - przeglądy regulaminowe c.d.
18. 45- występ gościnny zespołu „Ale Babki” z zaprzyjaźnionej gminy Kobylnica
19.00 - wspomnienie osób, które tworzyły historię „Przednówka”
19.15 – występ zaproszonego zespołu „Podegrodzie”
20.00 - występ zespołu „Polaniorze” z Kościeliska
20.30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie „XXV Przednówka w Polanach”

Organizatorzy:
Związek Podhalan Oddział Kościelisko
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko
Wójt Gminy Kościelisko

Wsparcie:
OSP Kościelisko

Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Zakopanem,
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem

 

REGULAMIN

„XXV  JUBILEUSZOWEGO PRZEDNÓWKA W POLANACH”
Kościelisko 6-7.05.2017 r.
 

„XXV Przednówek w Polanach” ma charakter przeglądu. Prezentacjom przyglądać się będzie Komisja Artystyczna,

która wytypuje najciekawsze programy do nagród.
W ramach przeglądów przewidziano następujące kategorie:

I. Przegląd obrzędów weselnych.
W przeglądzie mogą wziąć udział: pytace (2 osoby), starościny (2 osoby),

druhny (4 osoby) lub drużbowie (2 osoby) w różnych konfiguracjach
Preferuje się:
– dobór tradycyjnego repertuaru weselnego

- wiek uczestnika dostosowany do pełnionej funkcji

- występ powinien zawierać tradycyjne elementy: śpiew, taniec, gwara, odzienie

Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
Przez cały czas trwania przeglądów Organizatorzy zapewniają

czteroosobowy skład muzyki do dyspozycji grup w tej kategorii
 

II. Przegląd śpiewu pasterskiego
1.      W przeglądzie mogą brać udział soliści i grupy (maksymalnie 7 osób) .
2.      Uczestnicy podzieleni są na 2 kategorie wiekowe:

- od 12 do 18 roku życia

- powyżej 18  roku życia

3.      Preferuje się:

- dobór repertuaru o charakterze pasterskim

- wykorzystanie elementów takich jak wyskanie, zawołania pasterskie, itd.

- tradycyjny styl wykonawczy

- odzienie pasterskie

4.      Czas wykonania nie powinien przekraczać 10 minut.

 
III. Przegląd gry na instrumentach pasterskich im. Jana Folfasa - Grzybka
1.      W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści i grupy (maksymalnie 5 osób)

2.      Uczestnicy podzieleni są na 2 kategorie wiekowe:

- do 18 roku życia

- powyżej 18 roku życia

3.      Repertuar winien obejmować tradycyjne nuty góralskie, preferuje się:

- dobór repertuaru o charakterze pasterskim

- tradycyjny styl wykonawczy

- elementy odzienia pasterskiego

4.      Czas wykonywania nie powinien przekraczać 10 minut.

 

IV. Przegląd muzyk młodzieżowych im. Andrzeja Styrczuli-Maśniaka i Marka Łabunowicza-Mai

1.      W przeglądzie mogą uczestniczyć kapele w składzie 3-4 osobowym.

2.      W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- do 13 roku życia

- od 14 do 18 roku życia

3.      Uczestnicy wykonują repertuar na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach, złóbcokach

4.      Repertuar obejmować winien tradycyjne nuty góralskie.

5.      Czas wykonania nie powinien przekraczać 10 minut.

 

 

V. Przegląd muzyk im. Stanisława Nędzy-Chotarskiego i Stanisława Szczepaniaka-Bańscorza.

1.      W przeglądzie uczestniczą kapele w wieku powyżej 18 roku życia w 3-4 osobowym składzie.

2.      Uczestnicy wykonują repertuar na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach, złóbcokach

3.      Repertuar winien obejmować różnorodne tradycyjne nuty góralskie.

4.      Czas wykonania nie powinien przekraczać 10 minut.

 

·         Prosimy aby prezentowane programy nie przekraczały wyznaczonego czasu.

 

 

·         W kategoriach I – V Jury przyzna w każdej z zaprezentowanych kategorii nagrody:

- Złoty Polaniarski  Zbyrcok- I miejsce

- Srebrny  Polaniarski  Zbyrcok- II miejsce

- Brązowy Polaniarski Zbyrcok- III miejsce

Forma nagród w postaci zbyrcoka nawiązuje do  nagród przyznawanych w pierwszych  edycjach  Przednówka w Polanach .

Dodatkowo zostaną przyznane regulaminowe nagrody rzeczowe w postaci: Nagrody Wójta Gminy Kościelisko,

Nagrody Dyrektora GOKR Kościelisko oraz Nagrody Prezesa Związku Podhalan O/ Kościelisko.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

·         Na uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci proszeni są o  przybycie w strojach regionalnych

·         Laureaci Przednówka w Polanach są rekomendowani do udziału w "Sabałowych Bajaniach" w Bukowinie Tatrzańskiej 

 

Informacje organizacyjne:

1.      Zgłoszenia uczestnictwa w „XXV Przednówku w Polanach” przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 4.05.2017 r. (czwartek) do godziny 12.00 !

Zgłoszenia pod adresem: GOKR Kościelisko, 34-511 Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 76,

telefonicznie lub faxem pod nr 18 20 700 51, lub drogą elektroniczną: e-mail: gokr@gminakoscielisko.pl.

W trakcie trwania imprezy zgłoszenia nie będą przyjmowane !!!

2.      Uczestnicy pokrywają sobie sami koszty podróży.

3.      Uczestnikom przeglądu, którzy zostali zgłoszeni na karcie uczestnictwa zapewniamy posiłek.

 

                                                                                              Organizatorzy

 

 

 

 

 

 


KARTA ZGŁOSZEŃ - PRZEDNÓWEK