OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W DNIU 24 STYCZNIA 2019 R. NA OBSZARZE POWIATU TATRZAŃSKIEGO