Zapraszamy do lektury kolejnego czwartego już w tym roku numeru naszej gminnej gazety NOWINY GMINY KOŚCIELISKO


Piszemy m. in. o tym, kto jest kim w nowej Radzie Gminy, o jubileuszu 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca POLANY, o akcjach charytatywnych na terenie Gminy, o kolejnej edycji festiwalu Music Trail Festiwal Na Szlaku.

Jest też rozmowa z nowym Przewodniczącym Rady Arturem Bukowskim, Wojciechem Styrczulą Prezesem Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, przedstawiamy także postać "krawca z Dzianisza", czyli pana Andrzeja Blaszyńskiego.

Zapraszamy do lektury na naszej stronie:

 http://www.gminakoscielisko.pl/pl/nowiny-gminy-koscielisko-9

Do Państwa domów gazetę przyniesie Poczta Polska.

W ostatnim numerze NOWIN zapraszamy Państwa do podzielenia się z nami uwagami na temat kwartalnika. Uwagi i komentarze prosimy o przesyłanie na adres:

sekretarz@gminiakoscielisko.pl