Wójt Gminy Kościelisko Roman Krupa, zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach diagnostyczno-projekcyjnych,
będących jednym z etapów prac, prowadzonych w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030. 


Głównym celem warsztatów będzie identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju Gminy Kościelisko, a także sformułowanie kierunków działań będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.

Praca podczas warsztatów będzie prowadzona w trzech obszarach tematycznych:

społecznym
gospodarczym
przestrzennym i środowiskowym.


Czas i miejsce warsztatów - 18.05.2022 r., godzina 15.00, sala obrad (pok. 201, II piętro) Urząd Gminy Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101. 


Jednocześnie do 15.05.2022 r. TUTAJ dostępna jest ankieta, w której pytamy o opinie na temat stanu społeczno-gospodarczego, problemów lokalnych oraz obszarów wymagających wsparcia w Gminie Kościelisko, a której wyniki prezentowane będą na warsztatach.  

 2022-05-11