ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

Wójt Gminy Kościelisko informuje, że na terenie gminy Kościelisko odbędzie się zbiórka odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, odpadów niebezpiecznych, urządzeń zawierających freony wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Odpady inne niż wymienione w wykazie nie będą odbierane.

Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00 w dniu zbiórki w danym sołectwie.

Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.

Wszelkich informacji udziela Referat Ochrony Środowiska - gospodarka odpadami UG Kościelisko.