INFORMACJE NA TEMAT ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i BUDOWLANYCH

UWAGA! Zwracamy uwagę, że należy zgłosić telefonicznie lub osobiście potrzebę zbiórki!!!