ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, CHEMIKALIÓW I OPAKOWAŃ PO CHEMIKALIACH

PAŹDZIERNIK 2016

Wójt Gminy Kościelisko uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów, w październiku bieżącego roku na terenie Gminy Kościelisko odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i opakowań po chemikaliach.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godziny 7.00 rano, wyłącznie przy posesjach przylegających do drogi publicznej, w sposób niestwarzający utrudnień dla poruszających się osób i pojazdów.

HARMONOGRAM WYWOZU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, CHEMIKALIÓW I OPAKOWAŃ PO CHEMIKALIACH