Zapraszamy na zebrania wiejskie we wsiach Gminy Kościelisko

Tematem zebrań będzie m.in. kwestia przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego i omówienia inwestycji w poszczególnych sołectwach.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Dzianisza, Kościeliska i Witowa do udziału w zebraniach.