Zapraszamy na zebrania wiejskie w kolejnych wsiach Gminy Kościelisko:

 

WITÓW - 28 września 2017 roku (czwartek) w Szkole w Witowie o godz. 18.00

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU - TUTAJ

 

DZIANISZ - 24 września 2017 r. o godz. 12.15 w Zespole Szkół w Dzianiszu

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2018 oraz informacja Wójta o prowadzonych i planowanych inwestycjach w sołectwie.