Informujemy, że w dniu 9 lipca o godz. 19.00 u Sołtysa wsi Kościelisko odbędzie się zebranie Rady Sołeckiej