Dzianisz, 18 kwietnia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kościelisko wraz z sołtysem wsi Dzianisz zapraszają wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się

29 kwietnia 2018 roku (niedziela) w Szkole w Dzianiszu o godz. 12.15


                                Porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania, - wybór przewodniczącego Zebrania, - wybór protokolanta,
  2. Informacja Wójta o bieżących i przyszłych inwestycjach i remontach w sołectwie,
  3. Sprawy bieżące,
  4. Zakończenie zebrania.