Zebranie wiejskie w Kościelisku 

 

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Kościelisko wraz z Sołtysem zapraszają wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 18 września 2017r (poniedziałek) w Szkole w Kościelisku o godz. 17.00


Porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania - wybór protokolanta,

  2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2018

  3. Informacja Wójta Gminy o bieżących i planowanych inwestycjach w sołectwie

  4. Sprawy bieżące

  5. Wolne wnioski

  6. Zakończenie Zebrania.