Kościelisko, 20 września 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kościelisko wraz z Sołtysem zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 24 września 2018 r. (poniedziałek) w Szkole w Kościelisku o godz. 17.00

Porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania, - wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
  2. Omówienie prowadzonych remontów i inwestycji w sołectwie,
  3. Przedstawienie propozycji przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2019 i podjęcie uchwały,
  4. Sprawy bieżące,
  5. Wolne wnioski,
  6. Zakończenie Zebrania.