Kościelisko, 24 maj 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kościelisko wraz z Sołtysem zapraszają wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w Szkole w Kościelisku o godz. 17.00

Porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania, - wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
  2. Informacja odnośnie ogrzewania termalnego w Kościelisku,
  3. Informacja o planowanych i realizowanych remontach i inwestycjach w sołectwie,
  4. Sprawy bieżące,
  5. Wolne wnioski,
  6. Zakończenie Zebrania.