ZGŁASZANIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Szanowni Państwo,

W związku z pracami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kościelisko zapraszamy do składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie.

Dokument ten ma za zadanie określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach Gminy wymagających szczególnego wsparcia. Serdecznie zachęcamy do opisania swojego pomysłu na projekt, który odpowie na problemy zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji.

Propozycje projektów można zgłaszać w terminie od 16 stycznia do 3 lutego 2017 roku na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KOŚCIELISKO.

Proszę o dostarczenie ich osobiście do Urzędu Gminy Kościelisko – 34-511 Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 pok. Nr 4 lub drogą mailową na adres: fundusze@koscielisko.com.pl

Zachęcamy do wypełniania Formularza w wersji elektronicznej!

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji oraz z diagnozą będącą podstawą do wyznaczenia tych obszarów.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO - TUTAJ

DIAGNOZA ORAZ OBSZAR ZDEGRADOWANY I REWITALIZACJI - TUTAJ