Zwolnienia podatkowe w Gminie Kościelisko

Uwaga właściciele gruntów położonych na terenie Gminy Kościelisko !

W dniu 29 listopada 2016 roku Rada Gminy Kościelisko podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów wykorzystywanych do ogólnodostępnej rekreacji, turystyki i sportu udostępnionych nieodpłatnie do tego celu przez właścicieli.

Jak skorzystać ze zwolnienia?

To bardzo proste: wystarczy złożyć w Urzędzie Gminy Kościelisko kopię umowy użyczenia terenu, bądź oświadczenia o nieodpłatnym udostępnieniu terenu na cele ogólnodostępnej rekreacji wraz z korektą informacji o nieruchomościach składanej do celów podatkowych. Urzędnicy sprawdzą, czy teren jest faktycznie wykorzystywany do celów rekreacji, a następnie przyznają zwolnienie, co będzie miało odzwierciedlenie w decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na rok 2017.