Życzenia dla sołtysów w dniu ich święta

Z okazji Dnia Sołtysa składamy sołtysom Gminy Kościelisko Pani Kazimierze Bzdyk z Witowa, Panu Mieczysławowi Dzierzędze z Dzianisza i Panu Mateuszowi Nędza- Kubiniec z Kościeliska najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i w trudnej pracy sołtysa.

Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową działalność i oddanie na rzecz społeczności sołectw, w których sprawujecie Państwo swoją służbę.