Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko

Przedmiotem działania Ośrodka jest wykonywanie zadań dotyczących upowszechniania i rozwoju kultury.

 

Do zadań GOKR-u należą między innymi:

- organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy

- promocja gminy

- upowszechnianie kultury regionalnej

W programie działania GOKR szczególny nacisk został położony na kulturę regionalną, co zawiera się już w samej nazwie.

Stanowi ona ważną część dziedzictwa kulturowego Polski.

 

Główne kierunki sprawowanego przez państwo mecenatu nad kulturą ludową to opieka nad twórcami i twórczością, promocja w kraju i za granicą, edukacja kulturalna, tj. przekazywanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu i kształtowanie w nim poczucia tożsamości regionalnej.

GOKR prowadzi dokumentację filmową i fotograficzną imprez i wydarzeń. Archiwum wydarzeń kulturalnych znajduje się na stronach internetowych:

• Gminy Kościelisko www.gminakoscielisko.pl

• oraz wspólnej stronie Związku Podhalan Oddział Kościelisko i GOKR Kościelisko www.koscieliska.pl

Od dnia 1 października 2009 roku siedziba GOKR Kościelisko mieści się przy ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 76.

GODZINY OTWARCIA BIURA:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -16.30

Adres: 34-511 Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 76,

tel./fax. 18 20 700 51

e-mail: kultura@gminakoscielisko.pl

lub gokr@gminakoscielisko.pl

Dyrektor GOKR Kościelisko - mgr Małgorzata Karpiel-Bzdyk:

dyrektor.gokr@gminakoscielisko.pl

 

Filia: GOKR filia Witów,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Adres: 34-512 Witów, Witów 239 a,

tel. 18 20 718 98

e-mail: gokrwitow@gmail.com

W filii prowadzony jest punkt informacji turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej ( MSiT)

 

ZAJĘCIA I WARSZATY:

GOKR Kościelisko prowadzi następujące zajęcia:

• bezpłatne warsztaty muzyczne gry na skrzypcach z podziałem na grupy, od początkującej do zaawansowanej, miejsce odbywania się zajęć:

 siedziba GOKR - wtorek

 Zespół Szkół w Dzianiszu – poniedziałek

 Zespół Szkół w Witowie - czwartek

• bezpłatne zajęcia z gimnastyki artystycznej przy muzyce – grupa „Szarotki”, miejsce odbywania się zajęć: Zespół Szkół w Kościelisku

• nauka tańca i śpiewu góralskiego w zespołach regionalnych, miejsce odbywania się zajęć:

 Zespół „Mali Dzianiszanie” – Zespół Szkół w Dzianiszu,

 Zespół „Polany” – Zespół Szkół w Kościelisku,

 Zespół „Mali Witowianie” – Zespół Szkół w Witowie

• warsztaty tematyczne w okresie wakacyjnym, dwa razy w tygodniu, miejsce odbywania się zajęć: siedziba GOKR i filia GOKR w Witowie

Informacje na temat warsztatów i zapisy pod nr tel. 18 20 700 51.

WYSTAWY:

• siedziba GOKR Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 76, wystawy okresowe, zmieniane co 1,5 miesiąca

• Centrum Tradycji i Turystyki, ul. Nędzy Kubińca 136, wystawy okresowe zmieniane co 2-3 miesiące

 

GOKR Kościelisko w ramach swojej działalności udostępnia salę z przeznaczeniem na spotkania, prezentacje, prelekcje itp.

Sala o powierzchni ok. 25m2, do 40 miejsc siedzących - Kościelisko

Do dyspozycji: rzutnik, ekran.