Koordynator do spraw dostępności

Mariusz Koperski - sekretarz Gminy

tel. 18 20 79 101

sekretarz@gminakoscielisko.pl