PROJEKT REWITALIZACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko  wraz załącznikami

           - PROJEKT UCHWAŁY - TUTAJ

           - ZAŁĄCZNIK NR 1 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - WSCHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

           - ZAŁĄCZNIK NR 2 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - ZACHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 3 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO DZAINISZ - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 4 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO WITÓW - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 5 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - WSCHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 6 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - ZACHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 7 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO DZIANISZ - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 8 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO WITÓW - TUTAJ

 

 Uchwała o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

PLIKI DO POBRANIA

 

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Wójt Gminy Kościelisko składa wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko.

PLIKI DO POBRANIA: