Referat Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Sprawy dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych:

Tomasz Laszczyk

pokój nr 3

tel./fax: 018 20 79 100 wew. 58

email: fundusze@gminakoscielisko.pl

 

Sprawy dotyczące rozwoju gospodarczego:

Agnieszka Michalik

Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku

ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 136, 34-511 Kościelisko

tel. 660 554 107