Miasto Partnerskie Tvrdośin/Twardoszyn (Słowacja)

 Tvrdošín to miasto powiatowe w północnej Słowacji, w kraju żylińskim, w historycznym regionie Orawa przy granicy z Polską.

Zamieszkuje w nim ok. 10 tysięcy mieszkańców.

http://www.tvrdosin.sk


W dniu 23 lipca 2000 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Gminą Kościelisko a Miastem Tvrdośin.

Współpraca ma przebiegać poprzez wymianę informacji, bezpośrednie kontakty specjalistów, przedsiębiorców, wymianę delegacji i ma dotyczyć takich dziedzin jak:

a. gospodarka i handel,

b. ochrona środowiska,

c. turystyka,

d. edukacja, kultura, sztuka oraz sport,

e. wymiana doświadczeń samorządowych,

f. inne dziedziny wzajemnego zainteresowania.

Kalendarium współpracy:

• 23.07.2000 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Gminą Kościelisko a Miastem Tvrdośin.

• 2000 r. spotkanie samorządów w Tvrdośinie i Oravicach - omówienie wpsółpracy, utworzenie wspólnego przejścia granicznego w rejonie Polany Molkówka i Magury Witowskiej.

• 2001 r. udział zespołu ze Słowacji w "I Witowiańskiej Watrze"

• 2002 r. udział sespołu ze Słowacji w "II Witowiańskiej Watrze"

• maj 2003 r. udział delegacji z Tvrdośina w "XI Przednówku" w Polanach

• 2003 r. udział zespołu ze Słowacji w "III Witowiańskiej Watrze"

• lipiec 2003 r. delegacja z Gminy Kościelisko uczestniczy w odpuście i festynie regionalnym w Oravicach

• 2004 r. udział zespołu "Likava" ze Słowacji w "IV Witowiańskiej Watrze"

• 7 lipiec 2005 r. spotkanie robocze w Tvrdośinie z Burmistrzem Ivanem Śaśko. omówienie kierunku dalszej współpracy, wymiana młodzieży szkolnej

• 24 lipiec 2005 r. udział delegacji z Gminy Kościelisko w odpuście w Oravicach

• 31 lipiec 2005 r. udział przedstawicieli władz Miasta Tvrdośin w "V Witowiańskiej Watrze"