Referat Podatków

Skarbnik: Dorota Kierpacz

pokój nr 14

tel./fax: 018 20 79 100 wew. 23

email: skarbnik@gminakoscielisko.pl

 

Dane teleadresowe:

ul. Strzelców Podhalańskich 44

34- 511 Kościelisko

tel. (018) 20 79 100 wew. 46, 47 lub 50

e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

pokój nr 12 i 15

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00 - 17.00

wtorek- piątek: 8.00 - 16.00

 

Pracownicy:

 

Agnieszka Trzebunia

pokój nr 12

tel./fax: 018 20 79 100 wew. 47

e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

 

Bogusława Palenica

pokój nr 12

tel./fax: 018 20 79 100 wew. 46

e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

 

Andrzej Pitoń

pokój nr 12

tel./fax: 018 20 79 100 wew. 46

e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

 

Joanna Leśniak

pokój nr 12

tel./fax: 018 20 79 100 wew. 46

e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

 

Gospodarka odpadami - opłaty:

Agnieszka Kadłub

pokój nr 2

tel./fax: 018 20 79 100 wew. 37

e-mail: odpady@gminakoscielisko.pl

Informacje o podatkach i druki do pobrania

Uchwały w sprawie podatków

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podatek od środków transportowych

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Zaświadczenie o niezaleganiu bądź stwierdzające stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych

Zaświadczenie o stanie majątkowym