Akcja WSZYSCY ZYSKUJĄ

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 22 września 2020 roku odbędzie się kolejna akcja „Wszyscy zyskują”.

Za przekazane z nieruchomości zamieszkałych 2 worków, a z nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych 4 worków o pojemności 120 litrów zawierających odpady ze szkła (worek zielony), zgniecione opakowania butelki PET, opakowania wielomateriałowe Tetra Pak, puszki aluminiowe i metalowe (worki żółte) można otrzymać upominek.

Upominki zostaną przyznane wyłącznie osobą, które nie mają zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Worki z odpadami należy we własnym zakresie dostarczyć do kontenera usytuowanego przy urzędzie Gminy Kościelisko w Kościelisku, ul. Strzelców Podhalańskich 44, , w godzinach od 8:00 do 16:00

Zarządzenie Wójta w sprawie akcji i Regulamin - TUTAJ