Akcja WSZYSCY ZYSKUJĄ przedłużona


Szanowni Mieszkańcy, akcja „Wszyscy zyskują” zostaje przedłużona do 30 września.

Przypominamy, że za przekazane z nieruchomości zamieszkałych 2 worków, a z nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych 4 worków o pojemności 120 litrów zawierających odpady ze szkła (worek zielony), zgniecione opakowania butelki PET, opakowania wielomateriałowe Tetra Pak, puszki aluminiowe i metalowe (worki żółte) można otrzymać upominek.

Upominki zostaną przyznane wyłącznie osobą, które nie mają zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Worki z odpadami należy we własnym zakresie dostarczyć do kontenera usytuowanego przy urzędzie Gminy Kościelisko w Kościelisku, ul. Strzelców Podhalańskich 44, , w godzinach od 8:00 do 16:00