Drodzy Mieszkańcy,

W związku z ostatnim rozporządzeniem dotyczącym trybu zdalnego pracy w Urzędzie i wprowadzonymi w ostatnim czasie obostrzeniami, zwracamy się do Was z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie. Przypominamy, że wiele spraw nie obecności w Urzędzie i można je załatwić telefonicznie lub poprzez skorzystanie z usług internetowych i płatności online. Przed przyjściem do Urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim urzędnikiem. Staramy się w ten sposób ograniczać bezpośrednią obsługę interesantów, by zmniejszyć liczbę kontaktów . Wcześniejszy kontakt telefoniczny pozwoli na zweryfikowanie sprawy i przyspieszy jej załatwienie.

Jak Państwo wiecie od początku pandemii staramy się, aby nasz Urząd pracował normalnie, szukając rozsądnego kompromisu między obowiązującymi zasadami sanitarnymi, a dalszą możliwością załatwienia bieżących spraw przez petentów.

Podobnie jak inne urzędy, my również borykamy się z brakami kadrowymi wśród pracowników. Dlatego wprowadzamy tam gdzie jest to możliwe tryb pracy zdalnej i pracy rotacyjnej. Jest to działanie służące zapewnieniu w jak największym stopniu ciągłości pracy Urzędu.

Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i przestrzeganie na terenie urzędu wszystkich reguł narzuconych przez przepisy sanitarne.

Dbajmy o siebie, myślmy o innych.

Z życzeniami zdrowia.

Roman Krupa

Wójt Gminy Kościelisko

Grafika przedstawia herb Gminy Kościelisko, drewniany kościół na tle gór na dole motyw roślinny dziewięćsił

 

Przed przyjściem do Urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt  z odpowiednim urzędnikiem.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: Urząd Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44 34-511 Kościelisko

tel. 18 20 79 100-103

www.gminakoscielisko.pl,

e-mail: gmina@gminakoscielisko.pl

Kontakt do pracowników poszczególnych referatów Urzędu :

Planowanie Przestrzenne - tel./ fax: 018 20 79 100 wew. 38, e-mail: planowanie@gminakoscielisko.pl

Gospodarka odpadami - tel./ fax: 018 20 79 100 wew. 61 lub 37, e-mail: odpady@gminakoscielisko.pl

Urząd Stanu Cywilnego - tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 48, e-mail: usc@gminakoscielisko.pl

Podatki - tel. (018) 20 79 100 wew. 46, 47 lub 50, e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste - tel./fax: 018 20 79 100 wew. 48, email: ewidencja@gminakoscielisko.pl

Handel i Ewidencja Działalności Gospodarczej - tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 49 handel@gminakoscielisko.pl

Referat Organizacyjny - tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 22 / 33, e-mail: oc@gminakoscielisko.pl Kasa - tel: 18 20 79 100 / 104 wew. 31

Biuro Rady - tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 39, e-mail: rada@gminakoscielisko.pl

Inwestycje, Utrzymanie Dróg i Gospodarka Komunalna - tel. 18-20-79-100, wew. 40, e-mail: gzuk@gminakoscielisko.pl

Zamówienia publiczne - tel. 18-20-79-100, wew. 42, e-mail: przetargi@gminakoscielisko.pl

Straż Gminna - tel: 668 300 518 lub 18 20 79 100 / 104 wew. 55, e-mail: straz@gminakoscielisko.pl