Gazyfikacja sołectwa Dzianisz - ważne informacje dla mieszkańców

W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji budowy sieci gazowej w Dzianiszu, mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem do sieci, którzy do tej pory nie złożyli wniosku, proszeni są o jego wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2020 r. Czas ma znaczenie.

Formularze wniosków do odbioru u Pani sołtys, na Dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy, bądź do pobrania poniżej.

Wniosek - TUTAJ