Wójt Gminy Kościelisko ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

- inspektor w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kościelisko

Całe ogłoszenie o naborze - TUTAJ