KOMUNIKACJA GMINNA - informacje

Szanowni Państwo

Gmina Kościelisko działając jako organizator publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich postanowiło zorganizować pasażerskie połączenia autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych łączących większość miejscowości zlokalizowanych w Gminie Kościelisko z siedzibą urzędu gminy, ośrodkami zdrowia, szkołami podstawowymi, przedszkolami, czy też urzędem pocztowym.

Spełniając postawiony sobie cel w dniu 26.06.2020 r. podpisaliśmy z Wojewodą Małopolskim umowę o dopłatę w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W wyniku ogłoszonego naboru wniosków o zawarcie umowy na realizacje zadania przyznane zostały nam środki w wysokości 143 398,80 zł, które przeznaczone będą na pokrycie deficytu utworzonych linii komunikacyjnych, w ramach pracy eksploatacyjnej.

Kolejnym etapem było podpisanie w dniu 17.07.2020 r umowy z Operatorem na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kościelisko w transporcie drogowym, w ramach linii komunikacyjnych.

W związku z tym informujemy, iż od dnia 20.07.2020 r. (poniedziałek) na terenie Gminy Kościelisko uruchomiona zostanie komunikacja gminna:

  • Linia Nr 1 na trasie Dol. Kościeliska –Sywarne Holny przez Kościelisko Rysulówka, Budzówka,
  • Linia Nr 2 na trasie Dol. Kościeliska-Sywarne Holny przez Witów, Dzianisz, Kościelisko Wojdyłówka
  • Linia Nr 3 na trasie Sywarne Holny-Dol. Kościeliska przez Dzianisz, Witów (powrót przez Kościelisko Chotarz)

Kursy zgodnie z wytycznymi ustawy realizowane będą tylko na terenie Gminy Kościelisko do granicy z Zakopanem.

Końcowy przystanek usytuowany jest na Sywarnym naprzeciwko Karczmy Holny, gdzie został postawiony nowy przystanek o nazwie Sywarne Holny. Tu też zakończenie swoich kursów ma zakopiańska linia Nr 11, do której istnieje możliwość przesiadki celem dostania się do Zakopanego. Utworzone połączenia są pewne i regularne.

Na liniach obowiązywać będą korzystne ceny i zniżki (bilety ulgowe, miesięczne). Busy, którymi realizowane będzie zadanie będą odpowiednio oznakowane.

Jednocześnie informuję, iż istniejące połączenia przewoźników komercyjnych będą kursowały bez zmian.

Rozkłady jazdy i cennik komunikacji gminnej :

Linia Nr 1 - Rozkład jazdy - TUTAJ

Linia Nr 2 - Rozkład jazdy - TUTAJ

Linia Nr 3 - Rozkład jazdy - TUTAJ

Cennik i zniżki - TUTAJ


Pozostałe informacje na temat transportu osób  na terenie Gminy Kościelisko - TUTAJ