Informacje na temat inwestycji gazowniczych w Kościelisku

 

Mapa postępu inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa na terenie Kościeliska

Przedstawiamy Państwu plan inwestycji rozwoju sieci gazowej we wsi Kościelisko. Na mapie przedstawiono przetargi na poszczególne odcinki rozwoju sieci.

Kolorem niebieskim oraz granatowym zaznaczono odcinki, do których przetargi są rozstrzygnięte z datami wykonania do: 29.04.2022

Kolorem żółtym – do 12.05.2022

Kolor zielony – przetarg 2 razy powtarzany, obecnie będą prowadzone negocjacje z firmą, która złożyła ofertę. Pomarańczowy i fioletowy – przetargi powtarzane, obecnie w jesteśmy w czasie składania ofert.

Szary – obecnie nie zgłosił się żaden oferent.

Dyżury konsultacyjne w sprawie podłączeń gazu do gospodarstw

W dniach 8 i 22 lipca 2020 r. w godz. od 9 do 14

zapraszamy na dyżury, w ramach których przedstawiciel PGNiG udzieli informacji w zakresie:

  • Możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,
  • Procesu przyłączenia do sieci gazowej,
  • Złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,
  • Złożenia wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,
  • Zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu oraz nowych ofert PGNiG,
  • Zasad rozliczenia, taryfikacji oraz cen gazu,
  • Uzyskać doradztwo w sprawnym przeprowadzeniu procesu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej.

 

Doradca pomoże również w zorganizowaniu spotkania mającego na celu sprawdzenie obecnego systemu ogrzewania, wyborze odpowiedniej oferty systemu ogrzewania paliwem gazowym oraz sporządzeniu całego kosztorysu przedsięwzięcia.

 

Dyżury odbywać się będą w GOPS Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 140

Kontakt do przedstawiciela PGNiG:

Paweł Słapak - Specjalista ds. koordynacji Obsługi Klienta Krakowski Obszar Sprzedaży

Gazowa 14B, 31-060 Kraków

tel. kom. +48 603 840 310 pawel.slapak@pgnig.pl

http://pgnig.pl/