TAURON KINO MISTRZÓW. Pierwsze kino samochodowe na Podhalu

 

Już 24 lipca otwarcie pierwszego kina samochodowego na Podhalu!

Pod hasłem TAURON KINO MISTRZÓW, na terenie stacji narciarskiej Witów-Ski w Gminie Kościelisko, w wakacyjne weekendy odbędzie się dziesięć pokazów kina gatunkowego z najwyższej półki. Nie zabraknie kultowych thrillerów takich jak Milczenie Owiec, czy Fargo, dużych, oscarowych produkcji (La La Land), ale też niebanalnych komedii (Co robimy w ukryciu) czy filmów poruszających aktualne problemy społeczne (Nędznicy).

Repertuar:

24.07. piątek – Fargo | reż. Joel Coen, Ethan Coen, USA, 1996, 98’
25.07. sobota – Pluton | reż. Oliver Stone, USA, 1986, 120’

31.07. piątek – La La Land | reż. Damian Chazelle, USA, 2016, 128’
1.08. sobota –  Slumdog. Milioner z ulicy | reż. Danny Boyle, Wielka Brytania, 2008, 123’

7.08. piątek – Misery | reż. Rob Reiner, USA, 1990, 107’
8.08. sobota – Milczenie Owiec | reż. Jonathan Demme, USA, 1991, 118’

14.08. piątek – Co robimy w ukryciu | reż. Taika Waititi, Jermaine Clement, Nowa Zelandia / USA, 2014, 86’
15.08. sobota – Heavy Trip | reż. Juuso Laatio, Jukka Vidgren, Finlandia / Norwegia, 2018, 92’

28.08. piątek – Dwunastu gniewnych ludzi | reż. Sidney Lumet, USA, 1957, 96’
29.08. sobota – Nędznicy | reż. Ladj Ly, Francja, 2019, 102’

Każdy z seansów rozpocznie się o godzinie 21:00

Bilety w cenie 30 zł od auta do nabycia na Biletin.pl oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku.

 

Uwaga! Nie ma możliwości sprzedaży biletów na miejscu. Dochód ze sprzedaży biletów zasili Fundację Karola Stopki

28.08, piątek. Dwunastu Gniewnych Ludzi | USA, reż. Sidney Lumet, 1957.

Akcja filmu rozgrywa się w jednym miejscu – w sali, gdzie obraduje dwunastu tytułowych gniewnych – przysięgłych sądowych. Debatują nad sprawą zamordowania ojca przez syna. Wszystkie dowody, zeznania świadków zdają się jednoznacznie wskazywać na winę chłopaka. Zdawać się by mogło, że jednoznacznie zostanie mu zasądzone krzesło elektryczne. Ale wśród tej dwunastki jest jeden człowiek, Davis (Henry Fonda), który ma poważne wątpliwości. Powoli, snując wywody i podważając „pewne" dowody, przekonuje pozostałych do swoich racji. Obraz otrzymał trzy nominacje do Oscara i wielokrotnie wymieniany jest jako jeden z najwybitniejszych filmów w historii kina (min. wg amerykańskiej bazy filmowej IMDb)


29.08, sobota. Nędznicy | Francja, reż Ladj Ly, 2019


Montefermeil to podparyskie blokowisko, na którym wychował się reżyser filmu Ladj Ly – syn emigrantów z Mali. Osiedle to jest też miejscem akcji filmu nawiązującego do niektórych wątków klasycznej powieści Victora Hugo, której fabuła rozgrywała się z resztą w ówczesnym Montefermeil. Dzisiejsze Montfermeil, to miejsce które pulsuje od napięć, gniewu i niepewności. To miejsce, w którym nawet niewinny psikus może okazać początkiem rewolucji. Dzisiejsi „Nędznicy” to paradokumentalny dramat społeczny pokazujący patologię systemu społecznego i odzwierciedlający napięcia, które toczą współczesną Europę. Porażająco aktualnie brzmi wykorzystany na końcu filmu cytat z Hugo. Wobec tego filmu nikt nie pozostanie obojętny. Obraz był nominowany do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, otrzymał również 3 Cezary oraz nagrodę jury dla najlepszego filmu na festiwalu filmowym w Cannes.

Idea Kina samochodowego narodziła się w Stanach Zjednoczonych już w 1933. Przez lata zapomniana, dziś znów święci triumfy w związku z obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną. Głównym zamysłem twórców pomysłu jest zaproponowanie lokalnej społeczności, oraz przebywającym na Podhalu turystom rozrywki na wysokim, artystycznym poziomie. Większość pokazywanych filmów ma na swoim koncie Oscary czy to za reżyserię, czy za role aktorskie.

Witów, położony w gminie Kościelisko, to miejsce wręcz wymarzone dla tego wydarzenia. Jedna z najpiękniejszych górskich miejscowości w Polsce oprócz niewątpliwych atutów, jakimi są kultura, dbałość o tradycję, wreszcie Tatry, tym razem zaoferuje Wam najwspanialsze kino w wyjątkowej i niepowtarzalnej przestrzeni i formie. W ciągu dnia spotkanie z piękną naturą i przyrodą Tatr, wieczorem delektowanie się mistrzowskim kinem.
Gmina Kościelisko. Do zobaczenia. Tak wiele – to hasło, które oddaje specyficzny klimat tego miejsca i jednocześnie trafnie wprowadza widzów w klimat wydarzenia TAURON KINO MISTRZÓW.

W projekt zaangażował się, jako główny partner, koncern TAURON, wspierający ambitne projekty kulturalne w Małopolsce i promujący bezpieczne spędzenie wakacyjnych wieczorów, w tym przypadku w towarzystwie gwiazd światowego kina.

Partnerem głównym projektu jest TAURON Polska Energia SA.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym sprzedawcą i dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ekoenergia, TAURON Ciepło, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż oraz TAURON Obsługa Klienta.REGULAMIN WYDARZENIA „TAURON KINO MISTRZÓW”
24 lipca - 28 sierpnia 2020 r. Witów-Ski, Witów 205c, 34-512 Witów

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wydarzenia „TAURON KINO MISTRZÓW” zwanej dalej „Wydarzeniem”, odbywającej się w dniach 24 lipca - 28 sierpnia 2020 r. na terenie stacji narciarskiej Witów-Ski, Witów 205c, 34-512 Witów.

2. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia – kino.gminakoscielisko.pl

3. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatora, a w szczególności: zdarzeń o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było zapobiec np. epidemii lub pandemii spowodowanej m.in. przez wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanych przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów lub wydarzeń tj. kina plenerowe.

5. Wstęp na teren Wydarzenia jest biletowany Bilet w cenie 30 zł/samochód osobowy Bilety dostępne są na stronie kino.gminakoscielisko.pl. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na podopiecznych Fundacji Karola Stopki. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona. Posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu a Organizator będzie zobowiązany do zwrotu kwoty, na jaką bilet opiewa, wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia z powodu okoliczności siły wyższej, w rozumieniu pkt 4 Regulaminu lub niewpuszczenia na teren Wydarzenia, z przyczyn o których mowa w pkt 10 Regulaminu.

6. W samochodzie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby. W wypadku większej liczby pasażerów, w aucie powinna znajdować się rodzina z dziećmi z jednego gospodarstwa domowego.

7. Wjazd na teren Wydarzenia możliwy jest tylko przez oznakowaną bramę wjazdową znajdującą się od strony drogi wojewódzkiej 958. Kontrola biletów odbywa się poprzez okazanie biletu przez Właściciela na ekranie telefonu komórkowego lub w formie drukowanej przy zamkniętej szybie samochodu.

8. Na teren Wydarzenia zostaną wpuszczone tylko samochody osobowe o wysokości poniżej lub równej 2 m. wyposażone w odbiornik radiowy umożliwiający odbieranie filmowej ścieżki audio. Samochody typu kabriolet zobowiązane są do przebywania na terenie Wydarzenia z domkniętym dachem.

9. Nie jest możliwy wstęp na teren Wydarzenia pieszo lub pojazdami innymi niż wymienione w pkt. 8 Regulaminu.

10. Każdy Uczestnik przy wjeździe na teren Wydarzenia będzie poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanemu przez obsługę Wydarzenia. W przypadku stwierdzania u któregoś z Uczestników temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerem nie będzie wpuszczona na teren Wydarzenia.

11. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń wyznaczonych przez obsługę Wydarzenia. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym samochodom dokładnej lokalizacji (miejsca parkingowego) na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany samochód nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.

13. Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas Wydarzenia: broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, środków odurzających i psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.

14. Uczestnicy Wydarzenia mają prawo wstępu na teren Wydarzenia w dniach odbywania się projekcji filmowej od godziny 20:00 do momentu zakończenia projekcji, a następnie zobowiązani są bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce Wydarzenia.15. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do wyłączenia silnika po ustawieniu pojazdu na wyznaczonym przez obsługę miejscu parkingowym i do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym - luzie”).

16. Po ustawieniu samochodu na miejscu wyznaczonym przez obsługę zabronione jest włączanie silnika i ruch samochodu, z wyjątkiem sytuacji wyjazdu z terenu Wydarzenia. Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie trwania projekcji filmowej, nie będzie ponownie wpuszczony na jego teren.

17. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do pozostawania w samochodach przez cały czas trwania Wydarzenia. Jedynym wyjątkiem jest możliwość skorzystania z toalety z zachowaniem środków ostrożności (obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk) znajdującej się w miejscu Wydarzenia. Po skorzystaniu z toalety, uczestnicy Wydarzenia obowiązani są niezwłocznie powrócić do samochodu.

18. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zdjęć samochodu w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.

20. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

21. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią Covid-19.