Zdalna Szkoła Plus - kolejne komputery dla szkół

W kwietniu b.r. Gmina Kościelisko otrzymała w ramach programu ZDALNA SZKOŁA dofinansowanie do sprzętu komputerowego dla gminnych szkół. Było to 21 laptopów, które zostały przekazane szkołom, a te użyczyły je uczniom i nauczycielom, aby ci mogli realizować nauczanie w trybie zdalnym. 

To wszystko w związku z realizacją umowy z dnia 20.04.2020 r . o powierzenie grantu nr 648/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Tymczasem Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło kolejny program ZDALNA SZKOŁA PLUS. Tym razem za sumę 104 346 zł Gmina Kościelisko zakupiła 41 laptopów i 10 komputerów stacjonarnych, które trafiły właśnie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu oraz do Szkoły Podstawowej w Witowie. 

W ten sposób szkoły gminne są przygotowane do ewentualnego ponownego przejścia w tryb zdalny.