Program ZDALNA SZKOŁA - komputery dla uczniów i nauczycieli

Podobnie jak inne samorządy Gmina Kościelisko skorzystała z ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji program Zdalna Szkoła  i pozyskała dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli laptopy. W ramach programu uzyskała wsparcie w wysokości 60 tys. Za sumę tą zakupiono 21 komputerów przenośnych, z których 9 trafiło do Szkoły Podstawowej w Kościelisku, 6 do Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Dzianiszu, 5 do Szkoły Podstawowej w Witowie i 1 do Publicznego Przedszkola w Kościelisku.

14 laptopów zostało użyczonych uczniom, a z 7 korzystają nauczyciele.