Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego 

Wójt Gminy Kościelisko – Gminny Komisarz Spisowy w Koscielisku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00.

 

Termin składania ofert:

od 1 do 9 lutego 2021 r. (uwaga! Nabór przedłużono do 16 lutego 2021 r. )

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 18 lat,

• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

• posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

• Regulamin naboru rachmistrzów spisowych dla GBS - TUTAJ

• Zał.1 Nabór ogłoszenie dla GBS - TUTAJ

• Zał.2 Oferta kandydata na rachmistrza - TUTAJ

 

Więcej informacji na stronie:

spis.gov.pl