Od 1 do 20 maja czekamy wnioski o stypendia za osiągnięte wyniki sportowe dla sportowców z terenu Gminy Kościelisko, a także o nagrody za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej

Regulamin i formularz wniosku o stypendium sportowe - TUTAJ

Regulamin i formularz wniosku o nagrodę - TUTAJ