Otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kościelisku Filia w Dzianiszu

 

Program:

I dzień - 10.05.2019  

godz. 15.00- 16.00- Placówka Wsparcia Dziennego w Dzianiszu

- 15.00 -15.15
- otwarcie wystawy prac uczestników Placówki Wsparcia Dziennego pn. "Jak fundusze europejskie zmieniły Gminę Kościelisko"
- prezentacja przedstawiająca efekty wdrażania funduszy europejskich w Gminie Kościelisko

15.15 - 15.30
- podsumowanie pierwszego roku działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko oraz prezentacja efektów wdrażania projektu pn. "Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko"

15.30 - 16.00
- program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach artystycznych prowadzonych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Kościelisku i Dzianiszu

godz. 16.00-17.30- Gminna Biblioteka Publiczna w Dzianiszu

16.00 - 17.00
- otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzianiszu
- przecięcie wstęgi, wystąpienia zaproszonych gości

17.00
"Zaczytane piątki" w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzianiszu

Wydarzenia towarzyszące:

godz. 15.00 - 17.30
Publiczne Przedszkole w Kościelisku oraz Publiczne Przedszkole w Dzianiszu

Dzień otwarty przedszkoli publicznych w Kościelisku, Dzianiszu- wspólne zabawy dzieci, możliwość poznania pomieszczeń, rozkładów zajęć przez dzieci, które w przyszłości chcą uczęszczać do przedszkoli publicznych w Dzianiszu i w Kościelisku.

godz. 15.00 - 17.00
Placówka Wsparcia Dziennego w Dzianiszu - możliwość pobrania materiałów do Gry Terenowej

II dzień - 11.05.2019

godz. 10.00 - 12.00
sala konferencyjna w budynku Centrum tradycji i Turystyki w Kościelisku*- bezpłatne warsztaty edukacyjne z "Fabryką Talentów" - ze względów organizacyjne prosimy o wcześniejsze zapisy na warsztaty. Zapisów na warsztaty można telefonicznie pod numerem telefonu: 886 157 847

godz. 10.00 - 12.00
Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku - możliwość pobrania materiałów do Gry Terenowej

godz. 13.00 - 16.00
plac obok remizy OSP Kościelisko lub w razie brzydkiej pogody sala zajęciowa Placówki Wsparcia Dziennego w Kościelisku (budynek OSP Kościelisko)

Piknik rodzinny z Placówką Wsparcia Dziennego w Kościelisku w programie gry i zabawy dla dzieci i rodziców, prezentacje artystyczne w wykonaniu dzieci korzystających  z zajęć artystycznych w Placówce Wsparcia Dziennego, poczęstunek dla wszystkich uczestników, możliwość odebrania nagród i upominków przez osoby biorące udział w grze terenowej.

Impreza towarzysząca:

godz. 10.00 do 16.00 Gra Terenowa

Zapraszamy!