Informacja Wójta Gminy na temat rozpoczęcia roku w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Kościelisko 

 


Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie

Przed nami wszystkimi, rodzicami, uczniami, nauczycielami, a także gminą jako organem prowadzącym, nowy rok szkolny, inny od tych poprzednich, które pamiętamy.

Przygotowywaliśmy się do jego rozpoczęcia od dłuższego czasu, zastanawiając się, nad najwłaściwszą formą prowadzenia zajęć. Wspólnie z dyrektorami naszych szkół zdecydowaliśmy o stacjonarnym trybie nauczania, czyli jak najbardziej zbliżonym do okresu przed epidemią. Oczywiście musi on być zgodny z wymogami sanitarnymi, mającymi na celu zadbanie o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji, tym niemniej mam przekonanie, że na chwilę obecną jest to rozwiązanie jak najbardziej pożądane i rozsądne. Musimy uczynić wszystko, by wrócić do normalności, bo tylko takie działania gwarantują nam w pełni realizację tego ważnego zadania, jakim jest edukacja naszych dzieci.

Chcę Was zapewnić, że zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości będziemy wspólnie z dyrektorami na bieżąco monitorować sytuację, podejmując decyzje adekwatne do pojawiających się okoliczności. Na takie musimy być wszyscy przygotowani. Proszę Was o zrozumienie w tym względzie. Zobowiązujemy się do informowani Was m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a także innych źródeł komunikacji, o wszystkich ewentualnych zmianach w trybie pracy poszczególnych jednostek.

Wszystkie nasze szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów, odpowiednio wyposażone w środki do dezynfekcji i w odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

W sytuacji pojawiających się pytań i wątpliwości proszę Was o kontakt z dyrektorami szkół. W najbliższym czasie na stronach internetowych jednostek, a także za pomocą dziennika elektronicznego otrzymacie informacje o zasadach sanitarnych, jakie w poszczególnych szkołach zostały wprowadzone.

Dbajmy o siebie, myślmy o innych.

Pozostając do dyspozycji, pozdrawiam.

Roman Krupa

Wójt Gminy Kościelisko