Uwaga Mieszkańcy sołectwa Kościelisko, którzy do tej pory nie odebrali nowych pojemników na odpady zmieszane!

Istnieje możliwość ich odebrania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem gospodarki odpadami pojemników na odpady 120l i 240l oraz etykiet z kodami kreskowymi w Urzędzie Gminy w Kościelisku.

Tel. 18 20 220 61, 18 20 220 28.

Zapraszamy po odbiór