Drodzy Mieszkańcy!

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem zwracamy się z prośbą o wypełnienie badania ankietowego, którego celem jest pozyskanie danych do opracowania Powiatowej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Tatrzańskiego na lata 2021-2030.

Wyniki wuzyskane w badaniu zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów statystycznych i analizowane będą jedynie na poziomie grupowym (z zachowaniem anonimowowści), a nie indywidualnym.

ANKIETA - TUTAJ