Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Kościelisku

Informujemy, że przyjmowanie przez Sołecką Komisję Wyborczą kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej odbędzie się 19 czerwca 2020 r. w godz. 11.00 – 15.00 W Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad)