Uroczysta sesja Rady Gminy Kościelisko


Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Kościelisko w dniu 11 czerwca 2021 r. , która odbyła się w Domu Ludowym w Kościelisku, w obecności zgromadzonych gości, radni i wójt gminy uhonorowali pięć osób wyróznionych tytułem "Zasłużony dla gminy Kościelisko".

Są to: byli wójtowie Władysław Stopka i Bohdan Pitoń, wieloletni radny gminy Władysław Długosz, działaczka sportowa i była radna Zofia Leśnik oraz działacz społeczny i radny powiatowy Józef Szwab.

Więcej na temat laureatów przeczytacie Państwo w specjalnej zakładce:

 http://www.gminakoscielisko.pl/pl/zasluzeni-dla-gminy-koscielisko