Informacja na temat transportu dla osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień 

Informujemy, że od 15 stycznia 2021 r. pod numerem 18 20 220 32 działa infolinia, na której mieszkańcy Gminy Kościelisko będą mogli uzyskać informację na temat transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pomoc ta dotyczy:

  • osób posiadających aktualne orzeczenie o neipełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
  • osób mających trudności z dostępem do punktu szcepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

Prosimy osoby w wyżej wymienionych grup , które nie mają możliwości dotarcia do punktu szczepień o zgłaszanie tego pod w/w numer.

Jednoczesnie informujemy, że w najbliższych dniach podamy informację o sposobie i miejscach przeprowadzania szczepień dla mieszkańców Gminy Kościelisko.