USŁUGI SPOŁECZNE - zaproszenie dla Mieszkańców Gminy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo!

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku realizuje badanie na temat występujących problemów społecznych na terenie Gminy Kościelsko.

Wyniki badań posłużą do przygotowania Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Kościelisko.

Badanie jest anonimowe, wyniki zostaną opracowane statystycznie.

Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi. Link do ankiety znajduje się poniżej.

https://www.webankieta.pl/ankieta/619180/mieszkancy-koscielisko.html