Konsultacje PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY KOŚCIELISKO NA LATA 2021-2024

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kościelisko na lata 2021-2024.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców w sprawie projektu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kościelisko na lata 2021-2024.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 04.05.2021 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 18.05.2021 roku

  • ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONSULTACJI - TUTAJ
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG I OPINII DO PROGRAMU - TUTAJ
  • PROGRAM WSPARCIA RODZINY - TUTAJ