Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kościelisko

W związku z rezygnacją pana Narcyza Sadłonia z mandatu radnego Gminy Kościelisko ogłoszone zostały wybory uzupełniające do Rady w okręgu wyborczym nr 1. Decyzją Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II odbędą się one w dniu 27 września 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu wyborów dla kandydatów, ich komitetów oraz mieszkańców - TUTAJ

Uchwały i obwieszczenia dotyczące wyborów uzupełniających - TUTAJ

Wzory dokumentów dla komitetów wyborczych, stosowane w wyborach uzupełniających dostępne są na stronie Delegatury www.nowy-sacz.kbw.gov.pl w zakładce „wzory dokumentów", następnie „wybory w toku kadencji".

Poniżej link: http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-w-toku-kadencji/wzory-dokumentow-dla-komitetow-wyborczych-stosowane-w-wyborach-uzupelniajacych-w-toku-kadencji-2018-

Obwieszczenie Wójta o okręgu wyborczym - TUTAJ

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 31 sierpnia 2020 r - TUTAJ