Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelisko 

W dniu 27 września 2020 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Kościelisko po rezygnacji z mandatu jednego z radnych. W Wyborach zgłoszone zostały dwie kandydatury: Krzysztofa Pitonia i Marzeny Tylki.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

  • Krzysztof Pitoń - 79 głosów
  • Marzena Tylka - 40 głosów

Frekwencja wyborcza wyniosła 28,3 %

Gratulujemy panu Krzysztofowi Pitoniowi zdobycia mandatu radnego!