Wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kościelisko

OBWIESZCZENIE SOŁECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŚCIELISKU O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH DO RADY SOŁECKIEJ - TUTAJ

OBWIESZCZENIE SOŁECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŚCIELISKU O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA SOŁTYSA - TUTAJ

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kościelisko z dnia 12 czerwca 2020 r. wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kościelisko odbędą się 28 czerwca 2020 r. - tego samego dnia, co wybory prezydenckie.

Poniżej przedstawiamy zarządzenie Wójta i załączniki, w tym wzór oświadczenia dla kandydatów i wzory list poparcia.

Zarządzenie Wójta zmieniające zarządzenie o wyborach - TUTAJ

Zarządzenie Wójta o wyborach - TUTAJ

Zał. nr 1 - oświadczenie kandydata - TUTAJ

Zał. nr 2 - Lista poparcia - rada sołecka - TUTAJ

Zał. nr 3 - Lista poparcia - sołtys - TUTAJ