Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Zwierzęta mówią ludzkim głosem"

Uczniowie nagrodzeni w konkursie:

ze Szkoły Podstawowej w Dzianiszu:

klasy „0” – II  - Aleksandra Płaza kl. 2, Karolina Kapusta kl. 1

klasy III – V  - Laura Kapusta kl. 3

klasy VI – VIII - Anna Michniak kl. 6


ze Szkoły Podstawowej w Kościelisku :

przedszkole - Marcin Obrochta oddział III

klasy „0” – II - Julia Pitoń, kl. 2b

klasy III – V - Anna Polak kl. 4a

klasy VI – VIII - Magdalena Karpiel kl. 6a


ze Szkoły Podstawowej w Witowie:

klasy „0” – II - Hubert Krupa kl. 2, Łukasz Jasionek kl. 2

klasy III – V - Amelia Magulska kl. 4

klasy VI – VIII - Aleksandra Bobak kl. 7


Pozostali uczniowie otrzymują upominki za udział w konkursie.

Nagrody i upominki można odebrać w urzędzie gminy Kościelisko pokój nr 17.

Prosimy o dostarczenie oryginałów prac. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział.

W najbliższym czasie zaprezentujemy wszystkie prace zgłoszone do konkursu.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach plastycznych