Wyniki wyborów Sołtysa i Rady sołeckiej Kościeliska

Frekwencja: 35 %

Głosowanie na sołtysa:

Mateusz Nędza-Kubiniec (jedyny kandydat) 

ZA- 1120 głosów

PRZECIW - 140 głosów


Głosowanie na członków Rady sołeckiej:

Bajer Katarzyna Karolina - 270 głosów - nie wybrana

Bukowski Jacek Mariusz - 548 głosów - wybrany

Słodyczka Ewa Maria - 561 głosów - wybrana

Stopka-Gadeja Mateusz Maciej - 579 głosów - wybrany

Szpunar Tomasz - 602 głosów - wybrany

Urbaś Halina Maria - 565 głosów - wybrany