Gmina Kościelisko w dniu 28 września 2020r. podpisała umowę, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, o dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie skarp na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu realizowanego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”.

Głównym celem realizacji inwestycji było zagospodarowanie skarp na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dzianiszu poprzez obsadzenie ich roślinnością trwałą, niską, ozdobną przez cały okres wegetacyjny.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwia uzyskanie ozdobnego efektu przez cały sezon przy minimalnej pielęgnacji nasadzeń - miejscowe odchwaszczanie w miarę potrzeb, nawożenie mineralne i formowanie roślin celem skorygowania wzrostu.

Nasadzenia przyniosły efekt ekologiczny w postaci wzbogacenia bioróżnorodności na powierzchni około 300m2 oraz przyczyniły się do wzrostu ilości powierzchni asymilującej zanieczyszczenia powietrza w miejscowości Dzianisz.

Całkowita wartość projektu: 17 500,00 PLN.

Kwota otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : 7 600,00 PLN.

Okres realizacji projektu: od 28.09.2020r. do 22.10.2020r.